Maurits fortel

Johannes Maurits Sønstabø, 1927–2017, hadde heim på bruk nr. 5 på Sønstabø (Bømlo bygdebok bind 1, s 660). Han var ein flittig samlar av lokalstoff frå munnleg tradisjon, aviser og bøker, og han skreiv sjølv minneforteljingar, mellom anna. Med løyve frå Per Dyngen, nevøen hans, publiserer eg her forteljingar frå Maurits si skattkiste.

Endre Ørjansen
Gamle vasskjelder på gardane Nordtun, Mehus og Sønstabø
Julaminne frå 1984
Kyrkjevegane
Minne etter Torbjødn og Majo
Rakaleiting
Tvangslevering av høy og poteter under krigen

Loading