Undrar du på kor du no er komen

– så er det å seia at du er hamna heilt vest på Bømlo, midtvegs mellom nord og sør. Bremneset vil her vera namn på neset som ligg på vestsida av Straumfjorden.

Bremnes utgjer i dag nordre del av kommunen, men namnet har sitt opphav her ute i havbygda. Som gardsnamn er Bremnes ei historisk nemning som du kan lesa meir om her.

 26,991 total views,  23 views today