Folk

Liv og lagnad ved handelsstaden

I føreordet til bygdeboka skriv Simon Steinsbø at han ser på boka si berre som eit førearbeid, og han vonar at andre vil føra arbeidet vidare. Det er sanneleg ikkje vanskeleg å bli inspirert til vidare arbeid når ein har ei slik kjeldesamling for handa.

Her vil eg samla forteljingar om menneske som har hatt tilhald her i grenda til ulike tider. Dei fleste er omtala i bygdebøkene, eg vil freista koma dei litt nærare innpå livet.

To systrer frå Bergen til Finnås
Huslyden ved Jakobshaugen
Sjovat frå Sankt Helena og Ingeborg frå Mandal

Loading