Utmarka

Ved tufta etter hønsahuset til Majo

Dei er unnselege
vegane dine i marka
men eg ser deg
– under kipa –
heim før skyminga
Hønene har fått stell
og du egg i spannet

Staven stansar – ansiktet
uroleg vendt mot vêret
– No må dei vel snart
koma av sjøen

Kyrne ventar

tm15

Loading