Variasjonar

 

To dikt om kjærleiken og døden

I

Inkje anna enn død og kjærleik
er verd å skriva om
seier diktaren

Då vil eg skriva om døden
At ein dag
skal eg stå ved livs ende

– er det allereie over
ugjenkalleleg
for seint
slutt

– skal alle mine sansar
sløkkjast
og aldri meir
nøra eld              ved din nærleik

II

Inkje anna enn kjærleik og død
er verd å skriva om
seier diktaren

Kvifor skal eg skriva
om døden
– han kjem til alle
hentar ut
og låser av
Kva meir er å melda

Men kjærleiken
kan eg skriva om
Alle dei eg er glad i
vil eg skriva om
Noko om å få vera nær
og                    at dei ikkje må døy

tm05

Loading