Meditasjon

Sæle de fattige! Guds rike er dykkar.
Sæle de som no svelt! De skal mettast.
Men ve dykk rike, de har alt fått dykkar trøyst.
Ve dykk som no er mette, de skal svelta. 

(Lukas kap. 6)

 

Meister
du som talar til oss slik

Ein gong sat me
forarma
under preikestolen

og tok orda dine til trøyst

Du ser oss
her me står for ditt ansikt i dag
Kor skal me no festa blikket
når du lèt opp din munn

 

tm07

Loading