Aar 1854 den 13 September

mødte efter foregaaende Bekjendtgjørelse Formændene for Moster, Bømmel og Bremnæs Sogne paa Gaarden Saxeide. De Mødepligtige vare tilstede. Følgende Sager forhandledes.

1  Skrivelse fra Fogderiet dateret 11 Juli d A hvori Formandskabet anmodes at afgive sin Erklæring paa en underdanigst Ansøgning fra Formand Ole Gaaseland angaaende om at en Bipost maatte blive oprettet fra Mosterhavn til Landhandlerstedet  Øklandsvaag i Bremnæs Sogn. Formandskabet besluttede enstemmig at afgive følgende Erklæring:
For det i O Gaaseland underdanigste Ansøgning omhandlede Distrikt vil det blive til megen Nytte at en Bipost Ugentlig kan at gaae, dog antager Formandskabet at samme bør aabnes ved Kulleseide Kanal og i Synstabøvaagen istedet for som i Ansøgningen nævnt Øklandsvaag, og da der nu bliver ansat en Opsyns Betjent ved Kulleseide Kanal faa en der Anledning til at benytte ham til Postaabner dersteds. I Henhold til foranførte tillader Formandskabet sig underdanigst at anbefale det Ansøgte til naadigst Indvilgelse.

Loading