26.09.2017

Brått vart eg heimsøkt av ei stor glede

Eit minne tileigna den europeiske språkdagen, 26. september:

Det var i ei syngjande forsamling 
det hende 
i fyrste strofa alt

Oftast er det ordet som vil hevda seg 
ved sånne høve – eller tonen 
her var det språket som talte til meg

Tenk å få eiga slikt eit språk 
som ytrar seg so tett på tanken min 
og talen  
– og med slike lydlege krefter

Du vart nok riven med 
av songen sin kjensleflaum
var det ein trave som terga inni meg 
fekk gjennombløytt ditt hjarta

 Javel? 

– men nei! 
Eg står ved mi glede 
og kjenner lukke 
ved å ha eit so heimsleg mål 
å spela meg med 

Loading