Jeg anser kjærligheten …

Jeg anser kjærligheten
å være ungdommen forbeholdt,
høyrde eg ei kvinne seia.

Å, Du Allmektige!
Opna du augo hennar
så ho kan sjå
kor ung eg er.

 

tm18

Loading