Haust

Spørsmål om hausten

Inn mot heimebøen ser eg lauvet
som nyss har falle

Ja
vakkert er det

men sårt
– i si avmektige mulling
kring støvlane mine

og eg undrar
Svara livet til forventningane?

 

tm11

Loading