Frå dagboka

11. mars 2002
Dette fann eg i ei avsidesliggjande mappe på harddisken min: 

Resolusjon vedteken på Kyrkjemøtet 1996

Syndsbekjennelse

Vi er fanget som forbrukere.
Vi bekjenner at vi ikke vil ut av vårt fangenskap.
Vi søker etter trygghet ved å eie,
og døyver uro ved å kjøpe.
Vi gir ting for tid.
Vi bekjenner at vi elsker erstatningene.

24. oktober 2020 – Om interessa for fortida

Kva er det å seia om desse «gamledagane» me so ofte viser til – lengtar me etter dei? Fattigdom, blodslit og svolt; sotter og sykjer som tidleg la folk i grav; vankunne og overtru; gapestokken der ho som fødde «uekte» avkom, kunne spyttast på; bøddelen si øks over halsen til han som var i høyet med feil kvinne – er det dette som nærer nostalgien vår?

Kvifor skal me grava i all den gamle driten, spurde ein gamal granne – han er død no, men spørsmålet lever. Nei, det kan ikkje vera slikt me vil attende til når me drøser om sokalla gode, gamle dagar. Men det er gjerne ikkje unyttig å sjå seg tilbake likevel og reflektera over kor godt eit samfunn me har fått å leva i. Det går på fram med oss. Og kanskje spør me kvifor. Svaret kan vera lykt og stav for dei unge si ferd mot framtida – om ikkje anna.

26. september 2017:
Eit minne tileigna Den europeiske språkdagen 

Brått vart eg heimsøkt av ei stor glede

Det var i ei syngjande forsamling 
det hende 
i fyrste strofa alt

Oftast er det ordet som vil hevda seg 
ved sånne høve – eller tonen 
her var det språket som tala til meg 

Tenk å få eiga slikt eit språk 
som ytrar seg so tett på tanken min 
og talen  
– og med slike lydlege krefter

Du vart nok riven med 
av songen sin kjensleflaum
var det ein trave som terga inni meg 
fekk gjennombløytt ditt hjarta

 Javel? 
– men nei! 

Eg står ved mi glede 
og kjenner lukke 
ved å ha eit so heimsleg mål 
å spela meg med 

15 . desember 1994:
Eg tjuvkikka på henne medan ho skreiv, sidan kom orda til meg.

Eg ser på augo dine
at du tenkjer

Eg ser på handa di
at du skriv

Varme 
må dei tankane vera

og vakre
orda

 574 total views,  1 views today